Vælg en side

TTIN

The Time Is Now

THE TIME IS now

MANIFEST 

Vi lever i en tid med tiltagende klimakrise. Vi får løbende øget indsigt i, og forståelse for de problemer vores livsstil skaber for klodens økosystem og dermed for menneskets mulighed for at fortsætte vores liv, som vi lever det idag. Resultatet af århundreders industrielle udvikling er på den ene side helt afgørende løft i milliarder af menneskers generelle sundhedstilstand og livskvalitet, men samtidigt er det idag evident, at business as usual bidrager til klimakrise og ulighed. Forhold som nu truer menneskets fremtidige liv på jorden.  

Med projekt The Time Is Now ønsker jeg, at pege på det jeg ser som fejl i vores nuværende forbrugskultur. Med udgangspunkt i den enkeltes forhold til det materielle (egne genstande i eget hjem), ønsker jeg at skabe afsæt for refleksion. Overvejelser om egne værdier og egen livsstil og om den enkeltes forhold til forbrug. For tiden er nu inde til, at vi forbinder vores ‘små’ daglige handlinger med den ‘store’ kollektive klimakrise og kommer igang med at ændre vores livsstil og forbrug.

Bidragsyderne i projekt The Time Is Now

Vælger 12 ting fra deres hjem, som de ville tage med sig, hvis de skulle forlade det, og ikke vidste om de nogensinde ville komme hjem igen.

 

EU-borgere ejer i gennemsnit 10.000 ting… 

Med projektet ønsker jeg at sætte fokus på forbindelsen mellem det personlige (over)forbrug og de kollektive udfordringer der følger i kølvandet, og håber at denne refleksion kan blive trædesten for at vi som enkelt individer forandrer vaner og forbrugsmønstre. 

 

Jeg drømmer, muligvis naivt, om en verden, hvor vores handlinger vurderes på deres værdier i forhold til vores fælles bedste.

 

Fordi det at handle til vores fælles bedste – er den stærkeste overlevelsesstrategi mennesket kan vælge.

 

KONTAKT

Hvis du har lyst til at bidrage til projektet – og selv vælge de 12 de ting, du ville tage med dig, hvis du skulle forlade dig hjem og ikke viste om du nogensinde ville komme hjem igen.

Så skriv til mig her.